Jatkuva
3. tou 2024
Maailmanlaajuinen Kick-off:
Frontline Plogging

Blogi

Kuva on AI:n luoma
AI itse näkee kuvassa seuraavaa:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uusi

Uusi EU-sääntely voi lisätä metsänomistajan hallintotaakkaa ja vähentää talouskäytössä olevaa metsäalaa

20.6.2024

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja siihen sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen ja elvyttäminen ovat äärimmäisen tärkeitä tavoitteita. Molempia silmällä pitäen EU-maita velvoittavat kansainväliset sitoumukset. Nämä tavoitteet olivat korkealla vuosien 2019–2024 komission ja parlamentin asialistalla.

Uusi

Paikallinen ilmastojohtajuus on paljolti myös yhteistyön johtamista

12.6.2024

Kaupungeilla ja kunnilla on käsissään ilmastonkestävän arjen puitteet: asuminen, liikkuminen, palveluverkot ja muu arjen infra. Jo 90 prosenttia suomalaisista asuu kunnassa, jolla on ilmastotavoite. Yleisin ilmastotavoite kunnissa on Kuntaliiton viime vuoden selvityksen mukaan 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.

Uusi

Vedestä virtaa ja vetovoimaa

6.6.2024

Mikä on sinun suhteesi veteen? Tähän kysymykseen on helppo lähes kenen tahansa suomalaisen vastata. Lähes jokaisen mielessä kysymys herättänee joukon muistoja ja haaveita: mökkijärvistä ja saunoista, purjeveneen irtautumisesta laiturista, tunturipurojen virvoittavista vesistä. Ylisukupolvisista kalastusreissuista ja lasten riemunkiljahduksista kesän ensimmäisellä uintiretkellä. Veden saatavuus, läheisyys ja mahdollisuus virkistyä sen äärellä ovat meille niin itsestään selviä asioita, että olisi vaikeaa kuvitella kokonaista kesää – tai elämää - ilman niitä. Vedet ovat osa jokaisen perheen ja suvun tarinaa.

Uusi

Marianne Kiskola: Sisäinen ilmastonmuutos – kulttuurikäsikirja

29.5.2024

Platon totesi aikoinaan, että puhe on sielujen johdattamista sanojen avulla. Kreikassa tunnetaan edelleen ajatus sanojen voimasta sieluun. Kun kreikkalainen haluaa toiselle hyvää, hän puhuttelee tätä käyttämällä kauneimpia tuntemiaan sanoja. Hän sanoo lasta tai nuorta nukeksi tai kukaksi, ystävät ovat rakkaita, miehet poikasia ja naiset rouvasia. Heille ei lähetetä terveisiä, vaan suukkosia.

Uusi

Ilmastoviisaat kunnat: Johtaminen ja yhteistyö tulevaisuuden rakentamiseksi

24.5.2024

Olen ollut jo vuosia päätoimessani johtaja, johtamisen kehittäjä ja yrittäjä, ja olen edelleen osa-aikaisesti myös LUT-yliopiston professori. Tässä roolissa ja yhteistyössä aiemman työnantajani Pellervon taloustutkimuksen ekonomistien kanssa olen saanut olla viime vuodet osa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa TUIMA-hanketta.

Uusi

Vihreä siirtymä haastaa työmarkkinat

6.5.2024

Blogiteksti perustuu PTT:n ja MDI:n yhdessä Valtioneuvoston kanslialle tuottamaan raporttiin Vihreän siirtymän vaikutukset työmarkkinoille ja ammattirakenteeseen. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan siirtymää pois fossiilisten energialähteiden luomasta kasvusta kohti vihreitä ratkaisuja ja niihin nojaavaa kasvua. Suomessa valtiovarainministeriö määrittelee, että vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista.

Uusi

Marianne Kiskola: Sisäinen ilmastonmuutos – kriisi

23.4.2024

Kreikassa ajatellaan, että sana ei ole vain sana. Jotta voimme ymmärtää, mitä sanomme, meidän tulee tuntea sana. Sanat eivät ole koskaan sattumaa, ne sisältävät aina eletyn todellisuuden - viisauden. Sana avataan ja katsotaan, mistä (useimmiten antiikin aikakauden) sanoista se muodostuu. Kun seuraamme sanan mukanaan kantamaa ohjeistusta, löydämme sen historiallisen kerrostuman ja tarinan – ja siten viisauden toimia oikein. Arkeologiset kaivaukset kannattavat, niin kaupunkien kuin sanojenkin osalta. Pääsemme suhteuttamaan nykyhetken lyhytnäköisyyttä tuhansien vuosien tietoisuuteen.

Uusi

Yritysjohtajat demokratian puolustajina - oletko mukana?

25.3.2024

Demokratia on tällä hetkellä vaikeimpien haasteiden edessä sen jälkeen, kun "kansan hallitus, kansan toimesta, kansan puolesta" esiteltiin vaihtoehtona kuninkaille ja itsevaltiaille. Autoritaariset liikkeet nostavat voimakkaasti päätään, emmekä voi pitää itsestään selvänä, että demokratia voittaa länsimaissa käynnissä olevan taistelun. Siksi on tärkeää, että jokainen meistä tekee oman osansa demokratian puolustamiseksi sekä yksilöinä että yhteisöinä.

Uusi

Ilmastoahdistus näkyy työssä, ei vain arjessa

3.7.2023

“Kun aloitin Euroopan suurimman Shopify-agencyn, Woolmanin vastuullisuusjohtajana puhkuin intoa joka kumpusi mahdollisuuksien tuntemuksesta, toivosta. Ajattelin - wau mitkä mahdollisuudet meillä on muuttaa koko verkkokaupan toimialaa yhdessä alan huippujen kanssa. Törmäsinkin tunteisiin joihin en ollut varautunut. Nimittäin ahdistukseen: asiantuntijat kokivat, että mitään ei ole tehtävissä. Peli on menetetty vastuullisuuden osalta.”

Uusi

Työntekijät mukaan ilmastotoimiin

21.6.2023

Ilmastotekoja tarvitaan, jotta maapallo säilyy elinkelpoisena tuleville sukupolville. Yritysten toiminnan muutos on keskeinen osa kestävyysmurrosta. Yhä useampi yritys toteuttaakin ilmastotekoja esimerkiksi tuotteiden hiilijalanjälkeä tai -kädenjälkeään mittaroimalla ja sitä pienentämällä. Vähemmän on tarkasteltu sitä, miten ilmastoteot läpäisevät koko organisaation. Mikä on työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana toteuttamassa organisaation ilmastotekoja?

Uusi

Mitä on ilmastoyrittäjyys?

29.5.2023

Yrittäjyystutkimuksen taustan omaavana ajattelen ilmastoyrittäjyyttä ennen kaikkea prosessina, jossa yrittäjät visioivat maapalloa vähemmän rasittavan tulevaisuuden, tekevät tarvittavat päätökset ja laittavat tuulemaan. Ilmastoyrittäjät ovat siis yhteiskunnan ja talouden muutosagentteja, jotka pyrkivät luomaan innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen haasteisiin.