Jatkuva
3. tou 2024
Maailmanlaajuinen Kick-off:
Frontline Plogging

Tapahtumat

Kuva on AI:n luoma
AI itse näkee kuvassa seuraavaa:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vuoden päätapahtumat

Tulossa
1. elo 2024,
Helsinki

2024

Toimijuudella kohti
ilmastoviisasta Suomea

Tulossa
2. elo 2024,
Helsinki

2024

Johtajat vapaan yhteiskunnan rakentajina

Tulevat tapahtumat

Tulossa
1. elo 2024,
Helsinki

2024

Toimijuudella kohti ilmastoviisasta Suomea

Tulossa
2. elo 2024,
Helsinki

2024

Johtajat vapaan yhteiskunnan rakentajina

Tulossa
5. elo 2024,
Helsinki

Työpaja

Freedom Centered Leadership

Tulossa
12. syy 2024,
Helsinki

Työpaja

Yhteistoiminnan uusi aika

Tulossa
21. mar 2024,
Helsinki

Paratiisi vai helvetti

Planeetta, terveys ja ilmastonmuutos

Tulossa
9.–11. tou 2025*,
Mikkeli

2025

Innovating for Electric Mobility

Tulossa
31. Hei – 2. Elo 2025,
Helsinki

2025

Battle for Climate and Democracy

Tulossa
 25. – 27. syy 2025,
 Chicago, USA

2025

Innovating
for Electric Mobility

FF Innovations

Rakentamassa älykästä ja kestävää tulevaisuutta meille ja tuleville sukupolville

Frontline Forum Innovations on innovaatioiden ja luovuuden foorumi, jossa yhdistämme älykkäät ratkaisut ja innovaatiot muuttamaan elinympäristöä paremmaksi ja kestävämmäksi paikaksi asua ja työskennellä. Haluamme kuulla ja tuoda kuulluksi uusia tapoja parantaa älykaupunkien ja niiden ympäristöjen toiminnallisuutta ja tarjota älykkäitä palveluja ihmisille ympäri maailmaa.

Älykkäillä toiminnallisuus-ekosysteemeillä parannetaan elämänlaatua viihtyisämpien ja terveellisempien asuinympäristöjen avulla, vahvistetaan kestävää kehitystä vähentämällä ympäristövaikutuksia ja säästetään kustannuksia sekä luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaupungeille ja yrityksille.

Esimerkiksi älykkäät:

  • liikennejärjestelmät optimoivat kaupunkien liikennettä vähentäen ruuhkia, päästöjä ja onnettomuuksia.
  • energiaratkaisut edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähentävät hiilijalanjälkeä.
  • jätehuoltoratkaisut tehostavat jätehuoltoa ja edistävät kierrätystä ja jätteiden uudelleenkäyttöä.
  • turvallisuusratkaisut parantavat kaupunkilaisten turvallisuutta ja auttavat rikosten ennaltaehkäisyssä.
  • liikenneajoneuvot tarjoavat turvallisempaa ja tehokkaampaa liikkumista kaupungeissa, edistäen samalla päästöttömän liikenteen käyttöä.
  • miehittämättömät ilmailualukset tarjoavat nopeita ja kustannustehokkaita kuljetusratkaisuja kaupungeissa ja niiden ympärille, erityisesti vaikeasti saavutettaville alueille. Lisäksi ne tukevat myös valvontatehtäviä ja etsintä- ja pelastusoperaatioita, edistäen turvallisuutta ja hätätilanteiden hallintaa.

Aiheet

Tekoälyn AI ja koneoppiminen

Tekoälyn AI sekä algoritmien ja mallien rakentamiseen keskittyvä koneoppiminen jatkavat kehitystään eri aloilla, kuten terveydenhuollossa, liikenteessä, taloudessa ja teollisuudessa. Yhä älykkäämmät järjestelmät tuovat mukanaan parempia ennusteita, tehokkaampia ratkaisuja ja personoidumpia palveluita.AI ja koneoppiminen ovat jo laajalti käytössä monilla aloilla, kuten kuvantunnistuksessa, luonnollisen kielen käsittelyssä, älykkäissä avustajissa (kuten puheentunnistuksessa) ja ennakoivassa analytiikassa. Kvanttitietokoneiden kehityspolut mullistavat tulevaisuudessa tietokonemaailman, tarjoten valtavan laskentatehon ja mahdollistamalla monimutkaisten ongelmien ratkaisemisen hyödyntämällä kvanttimekaniikkaa laskennassa perinteisten binäärijärjestelmän sijaan.

Biopohjaiset materiaalit ja energiaratkaisut

Tulevaisuuden innovaatioita voivat olla esimerkiksi biopohjaisten materiaalien kehittyminen entistä kestävämmiksi ja monipuolisemmiksi sekä uudet biotekniikat, jotka mahdollistavat biomassan ja muiden uusiutuvien resurssien tehokkaamman hyödyntämisen energiatuotannossa.

Lääketieteen edistysaskeleet

Uudet lääketieteelliset teknologiat, kuten geeniterapia, CRISPR-tekniikka ja yksilöllinen lääketiede, mullistavat tulevaisuudessa sairauksien diagnosoinnin ja hoidon, mahdollistaen entistä tehokkaampia ja personoidumpia hoitomuotoja. Yksilöllinen lääketiede pyrkii tarjoamaan nykyistä paremmin hoitoja, jotka perustuvat yksilölliseen genomiin, elinympäristöön ja elämäntapaan. Se voi mahdollistaa entistä tehokkaammat ja personoidummat hoitomuodot, jotka ovat tehokkaampia ja vähemmän sivuvaikutuksia aiheuttavia.

Puhtaan veden ja ruoan teknologiat

Ilmastonmuutos ja väestönkasvu asettavat paineita puhtaan veden ja ruoan saatavuudelle. Uudet teknologiat, kuten vedenpuhdistusteknologiat ja pystysuorat viljelyjärjestelmät, jossa kasvit kasvatetaan kerroksittain pystysuunnassa, usein ilman maaperää ja käyttäen hydroponista tai aeroponista kasvatusmenetelmää - ja auttavat vastaamaan näihin haasteisiin.

Älykaupungit ja ympäristöt

Älykaupunkikonseptit, jotka hyödyntävät IoT:ta (esineiden internet), älykkäitä antureita ja data-analytiikkaa, parantavat kaupunkien infrastruktuuria, liikennettä, energiatehokkuutta ja asukkaiden elämänlaatua.

Esimerkkejä älykaupunkiteknologioista ovat älykkäät liikennemanagement-järjestelmät, älykkäät valaistusratkaisut, älykkäät jätehuoltoratkaisut ja älykkäät rakennukset, jotka voivat automaattisesti säätää energiankulutustaan ja ylläpitää optimaalista sisäilman laatua.

Tulevaisuuden suuntaukset voivat sisältää älykkäiden kaupunkien laajentumisen, joka mahdollistaa entistä paremman datan keruun ja analyysin kaupunkiympäristössä, sekä älykkäiden kaupunkiratkaisujen soveltamisen kehittyviin maihin, joissa kaupungistuminen etenee nopeasti.