Jatkuva
3. tou 2024
Maailmanlaajuinen Kick-off:
Frontline Plogging

Koulutus

Kuva on AI:n luoma
AI itse näkee kuvassa seuraavaa:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Avaamme ovia uusiin mahdollisuuksiin sekä yksilöille että yrityksille

Koulutuksemme keskittyy demokratian ja johtamisen merkitykseen, joiden avulla saavutetaan merkittäviä tuloksia liiketoiminnassa. Olipa kyseessä sitten strateginen suunnittelu, päätöksenteko tai vuorovaikutustaidot, koulutuksemme ja työpajamme on suunniteltu vastaamaan nykypäivän johtajuuden haasteisiin. Koulutuksemme tavoitteena on tarjota dynaamisia ja interaktiivisia oppimiskokemuksia, jotka inspiroivat ja motivoivat osallistujiaan.

Leader Development Workshop  - työpaja

Leader Development Workshop  -työpajakokonaisuus pureutuu syvälle ajankohtaisiin liiketoiminta-aiheisiin, kuten esimerkiksi asiakkaiden maksuhaluun ja siihen liittyvään syvälliseen ymmärtämiseen, joka on entistä merkityksellisemmässä asemassa liiketoiminnan menestymisessä. Lisäksi keskitymme luomaan yrityksille lisäarvoa, joka vaikuttaa suoraan asiakkaiden ostopäätöksiin. Käsittelemme myös vuorovaikutuksen merkitystä asiakkaiden parissa ja opimme, miten osallistava lähestymistapa voi parantaa asiakaskokemusta sekä vahvistaa brändin uskollisuutta. Tarkastelemme lisäksi, miten demokraattiset arvot voivat toimia ohjenuorana yrityksissä, joissa päätöksenteko vaikuttaa markkinoihin. Aiheeseen liittyy keskustelua avoimesta päätöksenteosta, yrityksen sisäisestä demokratiasta ja siitä, miten nämä tekijät voivat luoda kestävää liiketoimintaa.