Jatkuva
3. tou 2024
Maailmanlaajuinen Kick-off:
Frontline Plogging

Meidän ja
planeet­tamme puolesta.

Frontline Forum tarjoaa alustan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvälle keskustelulle ja tulevaisuusnäkymille tarjoten mahdollisuuden löytää yhteistyö- ja synergiaetuja.

Tulossa seuraavaksi

Tulossa
1. elo 2024,
Helsinki

2024

Toimijuudella kohti ilmastoviisasta Suomea

Tulossa
2. elo 2024,
Helsinki

2024

Johtajat vapaan yhteiskunnan rakentajina

Tulossa
5. elo 2024,
Helsinki

Työpaja

Freedom Centered Leadership

Tulossa
12. syy 2024,
Helsinki

Työpaja

Yhteistoiminnan uusi aika

Tulossa
21. mar 2024,
Helsinki

Paratiisi vai helvetti

Planeetta, terveys ja ilmastonmuutos

Tulossa
9.–11. tou 2025*,
Mikkeli

2025

Innovating for Electric Mobility

Tulossa
31. Hei – 2. Elo 2025,
Helsinki

2025

Battle for Climate and Democracy

Tulossa
 25. – 27. syy 2025,
 Chicago, USA

2025

Innovating
for Electric Mobility

Miksi olemme olemassa?

Maailman kohdatessa ennennäkemättömiä haasteita, on aika tarkastella tulevaisuutta realistisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä katsoa maailmaa yhteistyön, rohkeuden, vahvuuden ja mahdollisuuksien kautta.

Maailma, jossa elämme, on kohtaamassa valtavia haasteita, jotka ulottuvat yli perinteisten rajojen. Ilmastonmuutos ja ympäristökriisit muodostavat valtavan uhan planeettamme tulevaisuudelle. Ilmaston lämpeneminen, luonnonkatastrofit ja resurssipula vaikuttavat merkittävästi ihmisten elämään ja ekosysteemeihin. Näiden riskien hallinta vaatii ripeitä ja kestäviä toimia ympäri maailmaa.

Samalla yhteiskuntamme ja demokratian tulevaisuus ovat koetuksella monista eri syistä. Kasvava polarisaatio, populismin nousu ja autoritaariset suuntaukset heikentävät demokraattisia prosesseja ja instituutioita monissa maissa. Kansalaisten luottamus poliittisiin järjestelmiin on heikentynyt, ja oikeusvaltion periaatteita on koeteltu. Tämä asettaa kyseenalaiseksi sen, kuinka hyvin demokraattiset arvomme ovat suojassa.

Themes
Themes
Themes
Themes
Themes
Themes
Themes
Themes
Themes
Themes
Themes
Themes
Themes
Themes
Themes
Themes

Pääteemamme

Planeettamme tulevaisuus

Lue lisää

Yhteiskuntamme tulevaisuus

Lue lisää

The Frontline Voices

Foorumi jokaiselle
etulinjalaiselle

The Frontline Voices on interaktiivista keskustelua Frontline Forumin aiheista puhujien ja yleisön välillä - koska jokaisen on kuultava, mitä me ihmiset haluamme tulevaisuudelta, mitä me tarvitsemme ja millaisia mahtavia ideoita ja asioita kanssaosallistujat ovat keksineet ratkaistakseen nykyajan ja tulevaisuuden haasteita – asia tai tapa kerrallaan.

Frontline Forum kuvailtuna

Tapahtuma korostaa kestäviä ratkaisuja, jotka edistävät ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä.

Osallistujat pääsevät osallistumaan aktiivisesti erilaisiin työpajoihin, keskusteluihin, koulutuksiin ja demonstraatioihin.

Frontline Forum esittelee tulevaisuuden teknologioita ja innovaatioita, jotka vievät meidät askeleen lähemmäs tulevaisuuden elinympäristöä ja yhteiskuntaa.

Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua tulevaisuuden suunnitteluun ja kehitykseen.

Tapahtuma yhdistää eri alojen asiantuntijoita ja ajattelijoita, jotka tuovat monipuolista näkökulmaa ja osaamista keskusteluihin.

Frontline Forum esittelee visionäärisiä ideoita ja konsepteja, jotka haastavat perinteisiä ajattelutapoja ja avautuvat uusille mahdollisuuksille.

Tapahtuma innostaa osallistujiaan tarttumaan haasteisiin ja luomaan positiivista muutosta yhteiskunnassa.

Frontline Forum luo yhteisöllisen ilmapiirin, jossa osallistujat voivat verkostoitua, jakaa ajatuksiaan ja oppia toisiltaan.

Blogi

Uusi
18.7.2024
Emilie Ressouche‍

Yhteisö tulee sanasta "common" (yhteinen), joka kuvaa jotain, mikä sitoo ihmisiä ryhmänä yhteen – paikkaan, jossa he kaikki asuvat, tai jakavat yhteisiä sosiaalisia tai kulttuurisia ominaisuuksia. Tämä ensimmäinen yhteinen tekijä ulottuu fyysistä läheisyyttä pidemmälle ja johtaa yhteiseen identiteettiin, arvoihin ja kollektiiviseen vastuuntuntoon. Yhteisöt voivat olla suuria tai pieniä, tiiviistä naapurustoista monimutkaisiin yhteiskuntiin. Ne voivat kestää ajallisesti hyvin pitkään tai olla lyhytaikaisia.

Uusi

Marianne Kiskola: Sisäinen ilmastonmuutos – kunnia-asia

9.7.2024
Marianne Kiskola
Uusi

Uusi EU-sääntely voi lisätä metsänomistajan hallintotaakkaa ja vähentää talouskäytössä olevaa metsäalaa

20.6.2024
Matti Valonen