21.6.2023

Työntekijät mukaan ilmastotoimiin

Ilmastotekoja tarvitaan, jotta maapallo säilyy elinkelpoisena tuleville sukupolville. Yritysten toiminnan muutos on keskeinen osa kestävyysmurrosta. Yhä useampi yritys toteuttaakin ilmastotekoja esimerkiksi tuotteiden hiilijalanjälkeä tai -kädenjälkeään mittaroimalla ja sitä pienentämällä. Vähemmän on tarkasteltu sitä, miten ilmastoteot läpäisevät koko organisaation. Mikä on työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana toteuttamassa organisaation ilmastotekoja?

Työterveyslaitoksen Ilmastonmuutos ja työ -kyselyssä tarkasteltiin palkansaajien käsityksiä ilmastoteoista työelämässä. Tutkimuksen tulokset tuovat esiin, että ilmastotoimilla on työntekijöiden tuki, ja he haluavat olla osa ratkaisua.

Valtaosa työntekijöistä Suomessa kokee, että toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla. Reilusti yli puolet toivoo myös, että työpaikalla keskusteltaisiin lisää siitä, mitä oma työpaikka voi tehdä ilmastonmuutoksen hillinnän suhteen. Tutkimuksen tulokset antavat vahvan viestin siitä, että ilmastotoimia pidetään tärkeinä myös työntekijöiden keskuudessa ja he odottavat toimia omalta työpaikalta. Ilmastotoimien tulisikin skaalautua strategioista arjen käytännöiksi, sillä työntekijät haluavat niitä tehdä.

On monia tapoja ottaa työntekijät mukaan organisaation ilmastotyöhön. Ilmastotoimet toteutuvat esimerkiksi kouluttamalla henkilöstöä ilmastonmuutokseen liittyvistä aiheista. Työntekijöiden ideoista ja osaamisesta kysymällä yrityksen johto ja muu henkilöstö voivat saada uusia ajatuksia organisaation ilmastotoimiin. Koulutus, tiedon kertaus ja johdon esimerkki varmistavat, että ilmastotoimet vakiintuvat arkeen myös työntekijöiden keskuudessa.

Tutkimuksemme mukaan työntekijöiden mukanaolo ilmastotyössä on vielä harvinaista. Ilmastoystävällisten toimintatapojen yhteiskehittämisestä omalla työpaikalla kertoi vain neljännes vastaajista. Vain 13 prosenttia työpaikoista on tarjonnut koulutusta ilmastonmuutoksesta tai sen hillinnästä työntekijöille. Joka kymmenes työpaikka on tiedustellut työntekijöiden jo olemassa olevaa ilmasto-osaamista. Työntekijöissä onkin vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Työntekijöillä on kiinnostusta ja halua oppia lisää oman työpaikan ilmastotoimista. He haluavat olla mukana luomassa ilmastokestävämpää tulevaisuutta. Haluankin rohkaista jokaista yritysjohtajaa miettimään oman organisaation vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön laajalla perspektiivillä ja ottamaan henkilöstönsä mukaan rakentamaan tulevaisuuskestävää työelämää.

Tieto siitä, että oma työpaikka tekee ilmastotekoja, joihin työntekijä voi myös itse osallistua työn arjessa, voi helpottaa ilmastohuolta. Vaikutusmahdollisuudet työssä lisäävät myös sen mielekkyyttä.

Kyselytuloksia on jo julkaistu Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelussa. Tulokset voivat tarjota lisää ideoita siitä, miten juuri sinun organisaatiosi voisi toteuttaa ilmastotekoja työntekijöiden kanssa.

Kirjoittaja:

Tutkija Fanni Moilanen,
Työterveyslaitos (fanni.moilanen@ttl.fi)