Jatkuva
3. tou 2024
Maailmanlaajuinen Kick-off:
Frontline Plogging

Kumppanit

Kuva on AI:n luoma
AI itse näkee kuvassa seuraavaa:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Frontline Forum – yhteiskunnallisen 
hyvän tuottaja

Frontline Forum Oy:n ensisijaisena päämääränä on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen edistämällä planeettamme ja yhteiskuntiemme kestävyyden kannalta tärkeiden ratkaisujen syntymistä. Edistämme ekosysteemien rakentumista globaalisti, nostamme esiin kipeitäkin yhteiskunnallisia kysymyksiä ja edistämme ratkaisujen syntymistä eri osapuolia arvostavan dialogin kautta.

Toimintamme keskeiset mittarit liittyvät Frontline Forumin tuottamien tai sen kautta jaettujen tietotuotteiden määrään, tapahtumien määrään, medianäkyvyyteen, seuraaja- ja osallistujamääriin sekä yhteisön antamiin palautteisiin koskien toiminnan laatua. Toiminnasta mahdollisesti syntyvä voitto kanavoidaan lähinnä Frontline Forum'in tulevan toimintaan ja sitä tukevien rakenteiden sekä yhteistyösuhteiden edistämiseen.

Nosta yrityksesi vastuullisuus esiin Frontline Forum -kumppanuuden avulla

Frontline Forumilla voit olla mukana edistämässä vastuullista liiketoimintaa ja kestävää kehitystä.

Kumppaninamme tuet monipuolista toimintaa, jossa etsitään konkreettisia ratkaisuja planeettamme pelastamiseksi ja demokraattisen yhteiskuntamallin toiminnan parantamiseksi. Frontline Forumilla esitellään uusimpia innovaatioita ja keskustellaan teknologian vaikutuksesta liiketoimintaan. Emme myöskään unohda kertoa Teidän tarinaanne ja innovatiivisia ratkaisujanne.

Frontline Forumin sosiaalisen median kanavat ja erilaiset tapahtumat tarjoavat teille erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja luoda uusia ja arvokkaita sidosryhmäsuhteita liike-elämän ja päätöksenteon piireissä.

Tulemalla Frontline Forumin kumppaniksi voit myös konkreettisesti osoittaa yrityksen sitoutumisen vastuullisuuden ja kestävyyden periaatteisiin. Tämä herättää luottamusta ja luo positiivista brändimielikuvaa sidosryhmien keskuudessa, mukaan lukien asiakkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja sijoittajat.

Osallistuminen yhteisiin arvoihin perustuvaan toimintaan luo vahvempia siteitä sidosryhmien kanssa ja edistää pitkäaikaisia, vastuullisia kumppanuuksia. Parhaimmillaan yrityksen mukana olo tärkeissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä lisää myös työntekijöidemme tyytyväisyyttä ja sitoutumista sekä auttaa houkuttelemaan uusia lahjakkuuksia, jotka jakavat samat arvot.

Lue lisää
Lue vähemmän

Vuosikumppanuus 2024 -paketit

Alta löydät 2024 kumppanuusvaihtoehtomme. Myös yksilöllinen kumppanuusratkaisu on mahdollinen!

LISÄETUNA:

tarjoamme kaikille kumppaniyrityksen hallitukselle, johdolle ja henkilöstölle- 10% alennuksen kaikista loppuvuoden korkeatasoisistatapahtumista!

Miksi ryhtyä kumppaniksi?

Sponsoroiminen yritysarvojen mukaisesti on tehokas tapa lisätä uskottavuutta, sillä se osoittaa sitoutumisenne arvojenne käytännön toteuttamiseen.

Kohdeyleisönne, työntekijänne ja yhteistyökumppaninne näkevät, että ette ainoastaan puhu arvoista, vaan toimitte niiden mukaisesti, mikä vahvistaa brändinne aitoutta ja luotettavuutta. Sponsoroiminen näiden arvojen kautta ei ainoastaan rakenna positiivista mainetta, vaan myös luo merkityksellistä yhteyttä sidosryhmienne kanssa.

Kumppanuuden hyödyt:

  • Vastuullinen liiketoiminta ja kestävä kehitys: Frontline Forumilla voit olla mukana edistämässä vastuullista liiketoimintaa ja kestävää kehitystä. Kumppanina tuet tapahtumia, joissa keskitytään ratkaisuihin ja innovaatioihin, jotka edistävät kestävää kehitystä ja vastuullista yritystoimintaa.
  • Innovaatiot ja teknologian vaikutus liiketoimintaan: tapahtumissa esitellään uusimpia innovaatioita ja keskustellaan teknologian vaikutuksesta liiketoimintaan. Kumppanina saat mahdollisuuden näyttäytyä alan edelläkävijänä ja tuoda esille omia innovatiivisia ratkaisujasi.
  • Yritysten ekosysteemiverkostoon kuuluminen: vahvistat ja luot suhteita ympäristössä, joka koostuu eri organisaatioista, toimijoista, sidosryhmistä ja resursseista, jotka vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti yrityksenne toimintaan, strategioihin ja menestykseen. Kumppanina pääset kohtaamaan asiantuntijoita ja vaikuttajia sekä rakentamaan arvokkaita yhteyksiä liike-elämän ja päätöksenteon piireissä.
  • Markkinoiden muutosten seuraaminen: kumppaninamme pysyt ajan tasalla markkinoiden muutoksista ja trendeistä ja voit hyödyntää mahdollisuutta oppia uutta ja sopeutua nopeasti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön.
  • Demokraattinen työyhteisö ja vaikuttaminen: demokraattinen työyhteisö ja vaikuttaminen lisäävät tuloksellisuutta ja hyvinvointia. Kumppanina voit olla mukana edistämässä avointa ja osallistuvaa yrityskulttuuria sekä vaikuttamassa yhteiskunnallisiin päätöksiin ja kehitykseen.
Katso lisää
Katso vähemmän

Ryhdy kumppaniksi!